Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Commissies

Binnen de NBPO worden verschillende taken door de leden uitgevoerd, vaak in een commissie of project. De commissies ondersteunen een bestuurslid en worden voor langetermijnprojecten en specifieke werkzaamheden samengesteld.

Op dit moment zijn de volgende commissies actief:

Michelle Venema is Ambassadeur Activiteiten.

Zij coördineert de activiteitencommissie.

 

Rosanne Gonçalves-Prins is ambassadeur projecten/markten.

Zij coördineert de volgende commissies:

 • zorgmarktcommissie
 • commissie particuliere markt
 • commissie zakelijke markt

E-mailadres: projecten@nbpo.nl

Ingrid Tielemans is Ambassadeur Kwaliteit.

Zij coördineert de volgende commissies:

 • Beroepseducatiecommissie
 • Registratie Advies Commissie

Contact: kwaliteit@nbpo.nl 

Het doel van de activiteitencommissie is om verscheidene activiteiten op jaarbasis te organiseren, zoals de events volgend op een ALV en themadagen t.b.v. kennisbevordering van de leden.

Commissieleden

 • Franka van den Bergh
 • Mariëlle Koop
 • Ingeborg Koot
 • Fabienne Kwakkenbos
 • Michelle Venema.
Coördinator: Michelle Venema.
Het doel van de beroepseducatiecommissie is om ons beroep van professional organizer binnen het onderwijs meer bekendheid te geven en daarvan afgeleid het vak professional organizing en/of de competentie ‘organiseren’ een plek te geven binnen mbo- en hbo-opleidingen en daarmee mogelijke ingangen voor onze leden te creëren om binnen het onderwijs met zowel studenten als docenten aan de slag te gaan.
 
Een ander doel is om onze leden te informeren over scholingsmogelijkheden om kennis te vergaren, vergroten en verdiepen.
 
Commissieleden:
 • Irma Spaans.
Externe adviseurs:
 • Wijnand Prins
 • Wendy Zwart – de Peuter.
Coördinator: Diana van der Hoek

De Commissie Particuliere Markt is in het leven geroepen om collega’s te begeleiden die klanten bedienen op de particuliere markt.

Heb je hier vragen over of ervaar je uitdagingen binnen deze markt, dan kun je contact opnemen. De commissie kan met je meedenken of je in contact brengen met andere organizers die ervaring hebben met zaken waar jij tegenaan loopt. Wij ontvangen ook graag je successen of bedachte oplossingen, want hiermee kun jij anderen van dienst zijn.

Coördinator:

 • Lammy Wolfslag

Commissieleden:

 • Saskia van Eijnatten
 • Manuela Schenker-Lachman
 • Eveline Kieboom.
Neem dan contact op met coördinator Lammy Wolfslag en/of de ambassadeur projecten (Rosanne Goncalves-Prins) via projecten@nbpo.nl.
De commissie zakelijke markt kende na een korte opleving eind 2022 onder meer door een enquête onder de zakelijke Organizers een korte opleving. Helaas zijn de commissieleden inmiddels beiden opgestapt. Als jij zin hebt om dit op te pakken verzamel dan een of twee enthousiaste NBPO-collega’s om met hen de zakelijke commissie (in) te vullen: Dan kunnen jullie de belangen van de zakelijke Organizers vorm geven en uitdragen en vraagbaak en aanspreekpunt zijn voor andere zakelijke Organizers: samen sterk 🙂
 
Voor vragen, ideeën, aanmelding of ondersteuning: neem contact op met de ambassadeur projecten Rosanne Goncalves-Prins via projecten@nbpo.nl
 
Coördinator:
 • vacature

Commissieleden:

 • vacature
De Zorgmarktcommissie is in het leven geroepen om collega’s te begeleiden die klanten bedienen op basis van PGB of ZIN. Heb je hier vragen over of ervaar je uitdagingen binnen de zorgmarkt, dan kun je contact opnemen. De commissie kan met je meedenken of je in contact brengen met andere organizers die ervaring hebben met zaken waar jij tegenaan loopt. Wij ontvangen ook graag je successen of bedachte oplossingen, want hiermee kun jij anderen van dienst zijn.
 
Commissieleden:
 • Divya van den Berg
 • Carina Bezemer-Wagemakers
 • Annelie Brummer
 • Tessa de Graaf

Coördinator: Carina Bezemer

S.v.p. cc indien belangrijk/overstijgend: ambassadeur projecten (Rosanne Goncalves-Prins) via projecten@nbpo.nl
 
De intervisiecoördinator houdt een overzicht bij van de verschillende intervisiegroepen waarbij (aspirant-)leden van de NBPO zich hebben aangesloten. Verder verwijst zij NBPO-leden die op zoek zijn naar een intervisiegroep door naar de contactpersoon van de groep(en) in hun regio.
 
Coördinator: Annemieke Belgraver
De kascommissie houdt zich bezig met het controleren van de balans en de staat van baten en lasten van een kalenderjaar en het verslag uitbrengen van die controle aan de Algemene Ledenvergadering.
 
Commissieleden:
 • Carina Bezemer
 • Irma Spaans.
De NBPO heeft een klachtenreglement dat toeziet op de dienstverlening van de NBPO-leden. De klachtencommissie behandelt de klachten die zijn ingediend.
 
Commissieleden (externen):
 • dr. mr. F.H.K. Theissen (voorzitter)
 • mw. A. Tigchelaar
 • mw. I. Lamers.
Coördinatie: secretariaat NBPO
Contact: info@nbpo.nl
De leden van de commissie Leden & lidmaatschap ondersteunen het Bestuur.
 
Commissieleden:
 • Pamela van der Winden is Ambassadeur Lidmaatschap – verzorgt communicatie met (aspirant-)leden, stimuleert doorgroei van (aspirant-)leden binnen de vereniging.

 • Marieke Pluk is Ambassadeur Relatiebeheer – onderhoudt contact met bestaande partners en legt contact met nieuwe partners.

De commissie heeft als doel het (her)registratietraject voor RPO® en MRPO® te ontwikkelen, bewaken, promoten en zo nodig bij te stellen.
 
Commissieleden:
 • Ingrid Tielemans
 • Hilde Verdijk.
Contact: rac@nbpo.nl

Leden kunnen elkaar naar behoefte opzoeken in hun eigen regio. De NBPO kent zeven regio’s. De meeste regio’s hebben een regiocoördinator. Meer informatie hierover vind je bij Regiogroepen.

Door het inzetten van social media bereikt de NBPO haar (potentiële) leden, cursisten, opdrachtgevers en andere brancheorganisaties. De NBPO maakt gebruik van Facebook, LinkedIn en Instagram. Het doel hiervan is informatie geven over het vakgebied van de professional organizer, de resultaten die kunnen worden behaald met het inzetten van een organizer en de actuele context waarin een organizer werkt.
Op de NBPO-Facebookpagina worden ook berichten geplaatst over NBPO-(aspirant-)leden die de lokale, regionale en landelijke media hebben gehaald.
 
Contact: Saskia van Eijnatten – socialmedia@nbpo.nl
 
Commissieleden:
 • Annemieke van der Lippe
 • Alieke Diepeveen
 • Charlotte Schuts
 • Étchica Aertssen
 • Manuela Schenker
 • Saskia van Eijnatten.

De websitecommissie onderhoudt de website van de NBPO op basis van input uit de vereniging. Het doel is hierbij om in de behoeften van de leden en potentiële klanten te voorzien. Zij streven naar optimale kwaliteit en professionaliteit van de website en controleren ook op het naleven van de gedragsregels t.a.v. het besloten deel van de website. Daarnaast verzorgt de websitecommissie ook de nieuwsbrieven.

Commissieleden:
Coördinator: webmaster (roulerende functie)
Contact: webmaster@nbpo.nl 

Inloggen

WordPress development door Webstation