Commissies

Binnen de NBPO worden verschillende taken door de leden uitgevoerd, vaak in een commissie of project. De commissies ondersteunen een bestuurslid en worden voor langetermijnprojecten en specifieke werkzaamheden samengesteld.

Op dit moment zijn de volgende commissies actief:

Het doel van de activiteitencommissie is om verscheidene activiteiten op jaarbasis te organiseren, zoals de events volgend op een ALV en themadagen t.b.v. kennisbevordering van de leden.

Commissieleden

 • Monique Donga
 • Mariëlle Koop
 • Marjolijn Ankum
Coördinator: Mariëlle Koop
Contact: projecten@nbpo.nl
De trainers van de NBPO Basistraining zijn ervaren professional organizers en lid van de NBPO.
 
Trainers:
 • Anke Algera
 • Divya van den Berg
 • Janny Brusselers
 • Ine Lamers
 • Eeske van Rooyen
 • Annemiek Tigchelaar
Het doel van de beroepseducatiecommissie is om ons beroep van professional organizer binnen het onderwijs meer bekendheid te geven en daarvan afgeleid het vak professional organizing en/of de competentie ‘organiseren’ een plek te geven binnen mbo- en hbo-opleidingen en daarmee mogelijke ingangen voor onze leden te creëren om binnen het onderwijs met zowel studenten als docenten aan de slag te gaan.
 
Een ander doel is om onze leden te informeren over scholingsmogelijkheden om kennis te vergaren, vergroten en verdiepen.
 
Commissieleden:
 • Karel Bijsterbosch
 • Irma Spaans.
Externe adviseurs:
 • Wijnand Prins
 • Wendy Zwart – de Peuter.
Coördinator: Diana van der Hoek
De intervisiecoördinator houdt een overzicht bij van de verschillende intervisiegroepen waarbij (aspirant-)leden van de NBPO zich hebben aangesloten. Verder verwijst zij NBPO-leden die op zoek zijn naar een intervisiegroep door naar de contactpersoon van de groep(en) in hun regio.
 
Coördinator: Pauline Kanger
De Kascommissie houdt zich bezig met het controleren van de balans en de staat van baten en lasten van een kalenderjaar en het verslag uitbrengen van die controle aan de Algemene Ledenvergadering.
 
Commissieleden:
 • Elly van Bragt
 • Sandra Zwamborn
De NBPO heeft twee klachtenregelingen: het algemene klachtenreglement dat toeziet op de dienstverlening van de NBPO-leden en het klachtenreglement NBPO Basistraining. De klachtencommissie behandelt de klachten die zijn ingediend.
 
Commissieleden (externen):
 • mr. F.H.K. Theissen (voorzitter)
 • mw. V. Pors
 • dhr. W. Prins
Coördinatie: secretariaat NBPO
Contact: info@nbpo.nl
De leden van de commissie Leden & lidmaatschap ondersteunen het Bestuurslid Leden & Lidmaatschap:
 
Commissieleden:
 • Ingrid Schut is Ambassadeur Lidmaatschap – verzorgt communicatie met (aspirant-)leden, stimuleert doorgroei van (aspirant-)leden binnen de vereniging

 • Marieke Pluk is Ambassadeur Relatiebeheer – onderhoudt contact met bestaande partners en legt contact met nieuwe partners

De commissie heeft als doel het (her)registratietraject voor RPO® en MRPO® te ontwikkelen, bewaken, promoten en zo nodig bij te stellen.
 
Commissieleden:
 • Dave de Paauw
 • Ingrid Tielemans
Contact: rac@nbpo.nl

Leden kunnen elkaar naar behoefte opzoeken in hun eigen regio. De NBPO kent zeven regio’s. De meeste regio’s hebben een regiocoördinator. Meer informatie hierover vind je bij Regiogroepen.

Door het inzetten van social media bereikt de NBPO haar (potentiële) leden, cursisten, opdrachtgevers en andere brancheorganisaties. De NBPO maakt gebruik van Facebook, LinkedIn en Instagram. Het doel hiervan is informatie geven over het vakgebied van de professional organizer, de resultaten die kunnen worden behaald met het inzetten van een organizer en de actuele context waarin een organizer werkt.
Op de NBPO-Facebookpagina worden ook berichten geplaatst over NBPO-(aspirant-)leden die de lokale, regionale en landelijke media hebben gehaald.
 
Commissieleden:

Facebook en Instagram

 • Coördinator: Francien van Rijt
 • Franka van den Bergh
 • Sanne Bender
 • Karina Goossens 
 • Saskia van Leenen
 • Yvette Loeve

LinkedIn

 • Coördinator: Karen Visser
 • Ella Breij
 • Saskia van Eijnatten
 • Annemiek Ravenstein

De NBPO en Vitaal Bedrijf werken samen om professional organizing nog beter op de kaart te zetten. Een voordeel hiervan is dat NBPO-leden hun bedrijfsprofiel gratis op hun website kunnen plaatsen.

Commissieleden:

 • Chloé van Driel
 • Jikke Hoogveld
 • Sanne van Schaik

Contactpersoon: Jikke Hoogveld
Contact: vitaalbedrijf@nbpo.nl

De websitecommissie onderhoudt de website van de NBPO op basis van input uit de vereniging. Het doel is hierbij om in de behoeften van de leden en potentiële klanten te voorzien. Zij streven naar optimale kwaliteit en professionaliteit van de website en controleren ook op het naleven van de gedragsregels t.a.v. het besloten deel van de website. Daarnaast verzorgt de websitecommissie ook de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Commissieleden:
Coördinator: webmaster (roulerende functie)
De Zorgmarktcommissie is in het leven geroepen om collega’s te begeleiden die klanten bedienen op basis van PGB of ZIN. Heb je hier vragen over of ervaar je uitdagingen binnen de zorgmarkt, dan kun je contact opnemen. De commissie kan met je meedenken of je in contact brengen met andere organizers die ervaring hebben met zaken waar jij tegenaan loopt. Wij ontvangen ook graag je successen of bedachte oplossingen, want hiermee kun jij anderen van dienst zijn.
 
Commissieleden:
 • Annemieke Belgraver
 • Carina Bezemer
 • Ella Breij
 • Annelie Brummer
 • Mieke van Driel
 • Tessa de Graaf
 • Klazien Tempelaar.
Coördinator: Carina Bezemer