Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Zakelijke markt

Werkzaamheden

De professional organizer kijkt met zelfstandigen, individuele medewerkers of teams naar de manier waarop werkzaamheden worden georganiseerd en welke verbeteringen daarin mogelijk zijn. De behoeften van de opdrachtgever en de klant zijn het uitgangspunt: waar loopt iemand tegenaan bij het organiseren van de werkzaamheden, welke vaardigheden wil iemand ontwikkelen en wat is daarvoor nodig? De professional organizer inventariseert, adviseert en begeleidt. Dit kan via een-op-eenbegeleiding, maar ook door middel van trainingen en workshops.

Klanten

De klanten van een professional organizer zijn te vinden in het bedrijfsleven, de non-profitsector en de overheid. Het zijn teams van medewerkers, individuele medewerkers of zelfstandigen (ZZP/MKB). Een bijzonder punt binnen de zakelijke markt is dat de klant en opdrachtgever niet altijd dezelfde persoon zijn. De opdrachtgever is de partij die de professional organizer inhuurt en betaalt. Dat kan de klant zelf zijn, maar binnen een bedrijf is de opdrachtgever meestal de HR-professional of manager. De klant is dan de persoon of het team met wie de professional organizer aan de slag gaat en de organisatie betaalt daarvoor. Deze driehoek betekent voor de professional organizer dat de belangen niet altijd dezelfde zijn en soms zelfs kunnen botsen. Zorgvuldigheid en professionaliteit staan hierbij dan ook voorop.

Problematiek

De aandachtsgebieden zijn heel verschillend, maar hebben vrijwel altijd te maken met de productiviteit van een of meerdere personen. De problematiek kan variëren van het inrichten van de mailbox, agendamanagement, het aanpassen van werkprocessen, en de werk-privébalans tot bijvoorbeeld leren flexwerken, nee zeggen tegen collega’s die je overvragen of het verbeteren van iemands algemene werkgewoontes. De professional organizer werkt aan de praktische vaardigheden die iemand kan inzetten om de werkzaamheden op een prettige en productieve manier te realiseren. Sommige professional organizers kijken daarbij ook regelmatig dieper naar de onderliggende problematiek. Denk daarbij aan issues als belemmerende overtuigingen, uitstelgedrag, of het benoemen en bewaken van persoonlijke grenzen.

Agenda, klok en accessoires
organizing zakelijke markt

Meerwaarde van een Professional Organizer

De 24-uurs economie, het digitale tijdperk en altijd beschikbaar ‘moeten’ zijn. Er wordt steeds meer van werkenden gevraagd. Ons leven wordt steeds voller en drukker. Werk wordt steeds vaker meegenomen naar huis en hierdoor kan de werk-privébalans verstoord raken en ligt overbelasting op de loer.
Zowel privé als zakelijk moeten we efficiënt en effectief aan de slag. Want resultaatgericht werken en met minder mensen evenveel werk doen gaat regelmatig ten koste van de kwaliteit en de inzetbaarheid. Het leidt tot een verhoogde werkdruk en werkstress, waarbij het ervaren van aanhoudende prestatiedruk en stress verlammend kan werken.  

Een professional organizer brengt de huidige situatie in kaart, signaleert de knelpunten en draagt oplossingen aan. De klant leert onder andere de werktijd optimaal in te delen en belangrijke en minder belangrijke zaken van elkaar te onderscheiden.
De belangrijkste meerwaarde is dat de professional organizer vanuit een onafhankelijke positie kan signaleren en adviseren over het optimaal inzetten van medewerkers, waarbij het belang van de organisatie én het individu in het oog wordt gehouden. Zo wordt een balans gevonden tussen een optimaal rendement voor de organisatie en een prettig werkklimaat voor de medewerker. In het licht van duurzame inzetbaarheid zijn dit belangrijke overwegingen.


Inloggen

WordPress development door Webstation