Overige relaties van de NBPO

Vriend van de NBPO

Oud-leden, cursisten en andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als Vriend van de NBPO. Vriend van de NBPO zijn is gratis. Je wordt uitgenodigd voor de NBPO-thema(mid)dagen en eventuele andere evenementen, waar je tegen betaling aan kunt deelnemen.

Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar info@nbpo.nl en meld je aan als vriend!

Ambassadeur van de NBPO

Een ambassadeur promoot het vak professional organizer en de NBPO vaak in interviews en gesprekken op tv, radio en in de media op regionaal en landelijk niveau. Een (potentiële) ambassadeur wordt door het bestuur benaderd.
Een ambassadeur ontvangt alle uitnodigingen en nieuwsbrieven van de NBPO. Daarnaast wordt hij/zij uitgenodigd om NBPO-evenementen e.d. bij te wonen tegen dezelfde kostprijs als de leden.

Erelid

Ereleden worden door de algemene vergadering benoemd wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging op voorstel van het bestuur. Een erelid moet uiteraard deze benoeming ook aanvaarden.
 
De ereleden van de NBPO zijn:
  • Cis Harmse
  • Ineke Westerhuis
  • Saskia Zonderland