Zoek
Sluit dit zoekvak.

Zorgmarkt

Werkzaamheden

Wat heb je nodig om zo ‘gewoon’ mogelijk te leven of zo goed mogelijk mee te draaien in de maatschappij? De professional organizer die in de zorgmarkt werkt, leert klanten hoe ze stap voor stap meer lijn in hun leven te kunnen aanbrengen waardoor structuur, overzicht en ruimte ontstaan. Elk proces is anders en daardoor vraagt elke situatie om maatwerk.

Iemand met ADHD kan het gevoel hebben de hele dag achter de feiten aan te lopen en aan het einde van de dag moe en teleurgesteld zijn omdat het weer niet gelukt is. Een professional organizer gaat dan samen met de klant onderzoeken en uitproberen hoe dit anders kan.
Wat wil je doen, wat leidt je af, wat helpt om meer focus te houden? Dit zijn voorbeelden van zaken die besproken worden. Er worden praktische, alledaagse oplossingen aangereikt en geoefend die aansluiten bij de situatie en de mogelijkheden van de klant. Zo ontstaat er meer rust en voldoening en wordt de klant zelfredzamer. Deze begeleiding bestaat dus uit praten en gezamenlijk praktisch aan de slag gaan.

Klanten

Dat zijn mensen die structureel moeite hebben om hun leven goed te organiseren. Dit kan veroorzaakt worden door een achterliggend probleem als ADHD, autisme, hersenletsel, een depressie of burn-out, problematisch verzamelgedrag of een andere psychische aandoening.

Omdat er behoefte is aan langdurige en regelmatige begeleiding kan de gemeente hiervoor een indicatie afgeven vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente betaalt deze zorg en de klant betaalt maandelijks een kleine eigen bijdrage. De bekostiging vindt plaats via zorg in natura (ZIN) of met een persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB kan iemand zelf zijn begeleider kiezen en bij ZIN bepaalt de gemeente wie de zorgverlener wordt.

Een professional organizer die ervaring heeft in de zorgmarkt kan wellicht ook helpen bij het aanvragen van een indicatie voor begeleiding via de WMO als die er nog niet is.

Problematiek

Klanten in de zorg hebben onvoldoende controle in hun leven omdat zij moeite ervaren met plannen en organiseren, keuzes maken, prioriteiten stellen, beslissingen nemen of het geven van inhoud en structuur aan hun dag.

Professional organizers zien dus vaak mensen die moeite ondervinden in het dagelijks leven. Zij kunnen last hebben van eenzaamheid, stress, overprikkeling en angstklachten. Klanten in de zorg hebben vaak een meer dan gemiddelde gehechtheid aan spullen en papieren.

Indien nodig wordt er samengewerkt met andere hulpverleners. Maar dit gebeurt alleen als de klant hiervoor toestemming geeft.

Luisterend oor
organizing senioren

Meerwaarde van een Professional Organizer

En dat is belangrijk; de professional organizer komt tenslotte bij de klant over de drempel en ziet daardoor van dichtbij hoe de woon- en leefsituatie is. Hierdoor worden situaties gesignaleerd die in de spreekkamer van de huisarts niet snel besproken worden en worden klanten gestimuleerd om dit juist wel te doen. Het streven is dat aan het eind van het begeleidingstraject de kwaliteit van leven toegenomen is en er beter zelfstandig thuis gewoond kan worden. Want tenslotte verbetert de zelfredzaamheid van een persoon en/of gezin wanneer er meer structuur is in het huishouden en het dagelijks leven, maar ook door minder administratieve en financiële stress.

Inloggen

WordPress development door Webstation