Aanmelden voor het aspirant-lidmaatschap

De aanmelding voor het aspirant-lidmaatschap wordt behandeld door het secretariaat van de NBPO. Een besluit volgt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van de benodigde formulieren.

De contributie voor aspirant-leden bedraagt € 250 per jaar. Eenmalig betaal je € 25 inschrijfgeld. Na het verzenden van de inschrijving ontvang je een e-mail met een factuur en een link naar iDeal. We vragen je vriendelijk om de factuur direct te betalen. Alle bedragen zijn exclusief btw.

Aan het einde van de inschrijving vragen wij om je CV en een kopie van het diploma van je hoogst genoten opleiding mee te sturen. Zorg er dus voor dat deze documenten op je computer staan. Indien aanwezig vragen wij je ook om een bewijs van deelname aan een organizing cursus, een uittreksel uit het handelsregister van de KvK en je visitekaartje mee te sturen.

Let op: aangezien de bijlagen steeds méér en/of groter worden, is het verzoek om deze in een aparte mail te versturen via WeTransfer. Volg onderstaande stappen. Alvast bedankt voor de medewerking!

Stap 1: online formulier invullen
1a) Persoons- en bedrijfsgegevens
1b) Beroepscode
1c) Verklaring van Waarheid

Stap 2: versturen bijlagen naar info@nbpo.nl via WeTransfer

 • je curriculum vitae
 • een kopie diploma van hoogst genoten opleiding

En indien van toepassing:

 • een deelnamebewijs van een erkende opleiding tot professional organizer
 • een KvK-uittreksel (niet ouder dan 1 jaar)

* verplicht veld

Stap 1: Persoons- en bedrijfsgegevens

Ik wil mij graag aanmelden als aspirant-lid:


Bedrijfsgegevens


Opleiding en ervaring


Professionele en persoonlijke ontwikkeling


Motivatie


Stap 1b: Beroepscode

Ik verklaar als aspirant-lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers:

 • het beroep van professional organizer zorgvuldig en professioneel uit te oefenen met respect voor de belangen van mijn cliënten en het aanzien van mijn beroepsgroep;
 • informatie van en over cliënten, de opdracht en de uitvoering geheim te houden met uitzondering van de situaties waarin:
  • de cliënt mij ten aanzien van bepaalde informatie hiervan ontslaat;
  • ik informatie anonimiseer en deel met het oog op kennisvergaring;
  • zwaarwegende belangen mij van mijn geheimhoudingsplicht ontheffen;
 • het intellectuele eigendom en de bijbehorende rechten van anderen te respecteren en materiaal of methodes niet zonder toestemming van de rechthebbende te gebruiken;
 • te werken aan mijn verdere ontwikkeling als professional organizer.


Stap 1c: Verklaring van Waarheid

Ik verklaar dat de gegevens in dit aanvraagformulier naar waarheid zijn ingevuld en dat ook de bijlagen die ik aanlever de werkelijkheid weergeven. Tevens verklaar ik:

 • in aanleg te beschikken over de noodzakelijke vaardigheden, competenties en kennis zoals beschreven in het basisprofiel Professional Organizer;
 • te voldoen aan de eisen voor het aspirant-lidmaatschap;
 • bereid te zijn zich in te zetten voor de vereniging en op collegiale wijze samen te werken met de andere leden;
 • zich te conformeren aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging alsmede de Beroepscode.

Aldus naar waarheid ingevuld:

Stap 2

Nadat je je via bovenstaand formulier hebt aangemeld, verzoeken wij je de volgende stukken aan te leveren:

 • je curriculum vitae
 • een kopie diploma van hoogst genoten opleiding.

Indien van toepassing:

 • een deelnamebewijs van een erkende opleiding tot professional organizer
 • een KvK-uittreksel (niet ouder dan 1 jaar).

Let op: de gevraagde bijlagen graag via WeTransfer naar info@nbpo.nl versturen o.v.v. ‘aanmelding aspirant-lid NBPO’, je voor- en achternaam en telefoonnummer.

Omdat de documenten persoonsgegevens bevatten, raden wij je aan de bijlagen voor verzending te versleutelen. Lees hier meer over op: veiliginternetten.nl