Leonie Langius

NBPO-lid geen
Hulp en coaching bij (re)organiseren van digitale of fysieke werkplek
Werkzaam in

Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland

Werkterrein

Particulier, Zakelijk