Hilde Verdijk

NBPO-lid MRPO
chronische desorganisatie, hoarding, virtual organizing, training over hoarding voor leken en professionals

Hilde Verdijk begeleidt sinds 2005 mensen die chronisch gedesorganiseerd zijn of leven in een hoardingsituatie. Met warmte, humor en begrip helpt zij haar cliënten naar een gezonder, veiliger en ruimer leven.  De cliënt houdt de regie, Hilde neemt indien nodig wel haar verantwoordelijkheid. Waar mogelijk en gewenst betrekt zij andere professionals of de sociale omgeving erbij om betere en blijvende resultaten te boeken. Hilde werkt ook via de WMO (gespecialiseerde begeleiding middels PGB).

Naast individuele begeleiding geeft Hilde Verdijk ook trainingen en advies over begeleiding in hoardingsituaties o.a. bij de RINOgroep en de School voor Organizing en diverse instellingen.

Hilde volgt sinds 2010 bijscholing bij het Institute for Challenging Disorganization® in de VS. In 2013 werd ze Certified Professional Organizer in Chronic Disorganization (CPO-CD®). Sinds augustus 2022 is Hilde de eerste Master Trainer in Europa, het hoogste niveau van scholing bij ICD. De voortdurende bijscholing zorgt voor kennis die up-to-date is en fris en effectief ingezet kan worden.

Hilde ontving in 2014 de Volunteer of the Year Award bij ICD, en in 2022 de prestigieuze Judith Kolberg Award voor Outstanding Contributions.

Werkzaam in

Gelderland, Limburg, Noord-Brabant

Werkterrein

Particulier, Zorg

Contact

Yourganize
Zuidewijn 24
5653 PR Eindhoven