Hilde Verdijk

NBPO-lid MRPO
chronische desorganisatie, hoarding, virtual organizing, training over hoarding voor leken en professionals

Hilde Verdijk begeleidt sinds 2005 mensen die chronisch gedesorganiseerd zijn of leven in een hoardingsituatie. Met warmte, humor en begrip helpt zij haar cliënten naar een gezonder, veiliger en ruimer leven.  De cliënt houdt de regie, Hilde neemt indien nodig wel haar verantwoordelijkheid. Waar mogelijk en gewenst betrekt zij de omgeving erbij om betere en blijvende resultaten te boeken. Samenwerking met andere professionals en een contract via de WMO zijn ook mogelijk.

Naast individuele begeleiding geeft Hilde Verdijk ook trainingen en advies over begeleiding in hoardingsituaties o.a. bij de RINOgroep en de School voor Organizing en diverse instellingen.

Hilde is opgeleid bij het Institute for Challenging Disorganization® in de VS en is hierdoor een van de twee Certified Professional Organizers in Chronic Disorganization (CPO-CD®) van Europa, en de eerste en enige Communication Mentor. De voortdurende bijscholing zorgt voor kennis die up-to-date is en fris en effectief inge4zet kan worden.

Werkzaam in

Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Utrecht

Werkterrein

Particulier, Zorg

Contact

Yourganize
Zuidewijn 24
5653 PR Eindhoven