Vragen en antwoorden over de Basistraining

Tijdens de NBPO Basistraining delen ervaren professional organizers met jou hun expertise over het vak professional organizing. De training is ontwikkeld door een onderwijskundige in samenwerking met ervaren organizers volgens de methode van activerend opleiden, waardoor voor mensen met alle leerstijlen een optimaal leereffect gewaarborgd is. Je leert hoe je op professionele en inspirerende wijze je kennis kunt overdragen en hoe je zelfstandig professional organizer kunt worden. 

Ja. Medio maart 2016 is de LOI gestart met de Basiscursus Professional Organizer. Deze cursus is tot stand gekomen doordat de NBPO en de LOI een samenwerking zijn aangegaan. De cursus en de examens zijn samengesteld door leden van de beroepseducatiecommissie van de NBPO in overleg met de docenten van de NBPO Basistraining.

Het theoriegedeelte van de LOI-cursus is vergelijkbaar met de Basistraining van de NBPO. De basiscursus van de LOI wordt getoetst en aangevuld met praktijkvoorbeelden d.m.v. YouTube-video’s en gefilmde praktijkgesprekken en heeft een aanvullende module over ondernemersvaardigheden voor de zzp’er.

De cursisten van de NBPO Basistraining worden geacht een uitgebreidere literatuurstudie te doen en ter voorbereiding op de trainingsdagen diverse opdrachten uit te voeren.

Het grootste verschil is dat er in de LOI-cursus geen persoonlijk contact met docenten en andere cursisten plaatsvindt en bij de NBPO Basistraining gedurende drie volle dagen wel. Dat is ook de belangrijkste reden van het prijsverschil tussen beide basiscursussen.

Wij hebben een omschrijving gemaakt van wat we bedoelen met hbo-denk- en werkniveau. Deze kun je hier lezen. Je vindt er ook suggesties voor hoe je dit kunt aantonen.

Op die manier komen de kosten van de boeken niet ten laste van de cursusprijs. De deelnemer kan nu zelf bepalen of hij/zij de boeken nieuw aanschaft, leent bij de bibliotheek of tweedehands koopt.

De training wordt gegeven van 09:30 uur tot 17:00 uur. Naast de drie trainingsdagen wordt er van je verwacht dat je minimaal 40 uur besteedt aan zelfstudie. Voorafgaand aan de training en tussen de trainingsdagen in ga je opdrachten uitvoeren, literatuur lezen en reflecteren op jouw eigen leerproces.

Je kunt voorafgaand aan de training de boeken lezen. Er zijn startopdrachten die opgestuurd worden door het secretariaat. Ook moet de trainingsdeelnemer zelf een proefklant regelen voor aanvang van de training.

Als een van de boeken niet meer leverbaar is, geef dit dan door aan het secretariaat van de NBPO, zodat contact opgenomen kan worden met de uitgever over de leverbaarheid. Je kunt de boeken proberen tweedehands te bestellen, bijvoorbeeld via bol.com, of lenen in de bibliotheek.

Voor de basistraining heb je de volgende boeken nodig:

  • Groot Psychologisch Modellenboek van A. van der Horst, M. Wanrooy, H. Meyer, A. Serkie e.a., ISBN: 978-90-8965-279-9, tweede herziene druk mei 2015.
  • De beste tips tegen tijdnood van M. Vecht & L. Oudemans, ISBN: 978-90-470-0389-2.
  • Organiseren van binnen naar buiten van J. Morgenstern, ISBN: 978-90-5712-099-2.

Als je professional organizer bent moet je ook zelf klanten werven, dus het zelf vinden van een stage of klant(en) om te oefenen is erg leerzaam.

Annulering door de deelnemer kan slechts plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:

  • Annulering dient steeds schriftelijk te geschieden. Voor de vaststelling van het moment van annulering is beslissend het moment waarop de NBPO het bericht van annulering ontvangt.
  • Bij annulering binnen een periode van 28 kalenderdagen voor aanvang van de Basistraining is het volledige factuurbedrag verschuldigd.
  • Bij annulering op een tijdstip tussen twee maanden en achtentwintig kalenderdagen voor aanvang van de Basistraining is 50% van de kosten verschuldigd.
  • Bij annulering op een eerder tijdstip dan twee maanden voor aanvang van de Basistraining is € 75 (vrijgesteld van btw) aan administratiekosten verschuldigd.

De NBPO biedt in geval van ziekte van de deelnemer tijdens een van de trainingsdagen de mogelijkheid om deze dag of een gedeelte daarvan bij de eerstvolgende basistraining in te halen. Maar alleen indien de deelnemer een verzoek daartoe indient uiterlijk binnen 5 werkdagen na de trainingsdag waarop hij/zij, wegens ziekte, verhinderd is. De kosten voor het inplannen van deze inhaaldag bedragen € 75 (vrijgesteld van btw).

Ja, als je na de oriëntatiebijeenkomst besluit om binnen een jaar deel te nemen aan de NBPO Basistraining dan worden de kosten van de oriëntatiebijeenkomst in mindering gebracht op het cursusgeld.

Nee, helaas niet. Alle trainingen van de NBPO worden in het Nederlands gegeven door een aantal zeer ervaren en bekwame organizers van de NBPO.