WTza informatie via de Zorgmarktcommissie

Datum: 16-12-2021 Auteur: Carina Bezemer-Wagemakers Categorie: Zorg

WTza:

Op 1 januari 2022 gaat de WTza in, de Wet Toetreding Zorgaanbieders. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi).

Voor vragen over en het registreren van je onderneming verwijzen wij door naar de website van het CIBG “Toetreding nieuwe zorgaanbieders” https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/ of Veelgestelde vragen en antwoorden | Wat betekent de Wtza? | Toetreding zorgaanbieders

Of deze wet op jou als organizer van toepassing is, kun je lezen in het stroomschema van de website van de overheid. Een eenvoudig schema waarin je kunt nagaan wat je wel of niet moet doen.

 

Stroomschema Wet toetreding zorgaanbieders

Het stroomschema Wtza is een hulpmiddel voor zorg- en jeugdhulpaanbieders om te begrijpen welke onderdelen uit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) op hen van toepassing zijn. Het stroomschema kent 16 vragen die u met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoordt. De vragen gaan onder andere over het soort zorg dat u verleent, wanneer u start met het verlenen van zorg, en hoeveel zorgverleners u in dienst heeft. Na het beantwoorden van de vragen ontvangt u een checklist. Hierin staan de elementen van de Wtza die op u of uw instelling van toepassing zijn.

Stroomschema Wet toetreding zorgaanbieders | Publicatie | Toetreding zorgaanbieders

 

De Zorgmarktcommissie kan hierin verder geen adviezen geven. Iedere ondernemer moet dit voor zichzelf nagaan.

Zorgmarktcommissie, d.d. 10-12-2021

 

Webstation Webdesign Wordpress developmentWordpress Development

Inloggen