Marjolein Knoppers

NBPO-lid geen
Voor balans in hoofd en huis!

Marjolein Knoppers  combineert haar beroep sociaal psychiatrisch verpleegkundige met professional organizer.

Ze biedt complexe begeleiding vanuit de WMO .

De doelgroep zijn cliënten met psychische of psychiatrische problematiek, die vaak te kampen hebben met allerlei andere moeilijkheden op uiteenlopende levensgebieden.

Voorbeelden zijn cliënten die kampen met ADHD, persoonlijkheidsproblematiek, bipolaire stoornis, cognitieve achteruitgang of verzamelstoornis.( hoarding)
Ze werkt  met (jong) volwassenen en ouderen.

Werkzaam in

Gelderland

Werkterrein

Particulier, Zorg