Irene Smilde

NBPO-lid geen

Weer grip krijgen op onoverzichtelijke situaties, dat is kortweg samengevat wat ik voor u en met u als de klant kan doen. Dit kan door mij particulier in te huren of bekostigd vanuit de WMO via begeleiding vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Een eerste kennismaking is altijd gratis. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar mijn website.

Werkzaam in

Drenthe, Friesland, Groningen

Werkterrein

Particulier, Zorg

Contact

Irene Smilde Professional Organizer
Clematisweg 8
9753 EM Haren