Vacature voor 2 trainers voor de Basistraining

Datum: 22-01-2020Auteur: Webmaster

De NBPO verzorgt jaarlijks meerdere keren een basistraining voor startende professional organizers.
De driedaagse klassikale training wordt in zijn geheel door twee trainers gegeven, volgens de methode van activerend leren, op een locatie in Nieuwegein. Het niveau, tempo en de vorm zijn gericht op deelnemers met een HBO werk- en denkniveau. Er wordt gebruik gemaakt van een digitale
leeromgeving. De trainingsdata voor 2020 staan vast. Het bestuur is op zoek naar:

Twee trainers basistraining Professional Organizer, waarvan er minimaal één actief is op de particuliere markt

Wat vragen we:

 • Een Professional Organizer die minimaal 5 jaar actief is als PO binnen de particuliere markt en kennis heeft van de zakelijke markt en een tweede trainer die minimaal 5 jaar actief is als PO en zowel kennis heeft van de particuliere als de zakelijke markt
 • lid is van de NBPO
 • actief is als professional organizer en kan vertellen uit brede (recente) ervaring
 • aantoonbare kennis heeft van PO methodieken en goed op de hoogte is van bestaande literatuur en recente ontwikkelingen op ons vakgebied
 • een opleiding op HBO niveau én een basistraining Professional Organizer (NBPO of door NBPO erkend) heeft gevolgd
 • aantoonbare ervaring heeft als trainer voor groepen van minimaal tien personen
 • in staat is om volgens de methode van ‘activerend opleiden’ te (gaan) doceren en daarbij:
  • doelgericht werken en een goede sfeer tijdens de training kan combineren
  • het inspireren en motiveren van deelnemers afwisselt met het geven van informatie
  • het lef heeft om deelnemers aan het werk te zetten met creatieve, activerende werkvormen en hen te voorzien van feedback.
 • bereid is zich te committeren voor een periode van minimaal 3 jaar
 • bereid is zich in te lezen en zich het trainingsmateriaal eigen te maken, een volledige basistraining bij te wonen als ‘fly on the wall’ en de daaropvolgende basistraining zelf te geven samen met een co-trainer
 • in staat is om in een vast team van trainers samen te werken
 • kan werken met een online leeromgeving (LearningStone)
 • representatief is in voorkomen en voor de NBPO
 • niet tegelijkertijd een functie als bestuurslid NBPO heeft
 • de volgende kwaliteiten heeft:
  • inspirerend
  • gedreven en enthousiast
  • daadkrachtig
  • ordelijk
  • flexibel
  • ontwikkelgericht

De taken omvatten:

 • 1-2 keer per jaar de training geven met 1 van de andere trainers (voorbereiden, geven van de training, afstemmen met de duo-trainer, nakijken huiswerk en feedback geven deelnemers, terugkoppelen naar bestuurslid Educatie & Kwaliteit)
 • 1-2 keer per jaar standby staan voor een training
 • deelnemen aan een jaarlijks overleg alle trainers en bestuur (2 dagdelen, in juni)
 • onderling contact onderhouden met de trainers, bestuur en secretariaat (via mail, telefoon of skype)
 • actualiseren van de training, LearningStone, het werkboek, de presentatie
 • beheer van LearningStone, bij toerbeurt.

Wat bieden we:

 • 1 x basistraining meelopen als ‘fly on the wall’
 • begeleiding en feedback in het voortraject en tijdens het geven eerste basistraining
 • een marktconforme beloning voor het uitvoeren van de basistraining (of het standby staan)
 • reiskostenvergoeding trainingsdagen naar Nieuwegein v.v.
 • helder overzicht van taken en verantwoordelijkheden
 • boekenpakket van de training
 • samenwerking met dezelfde trainer voor 1 training; roulerende duo’s
 • toegang tot trainingsmaterialen en digitale leeromgeving.
De gesprekken vinden plaats op woensdag 4 maart in Utrecht. Het verzorgen van een korte presentatie maakt deel uit van de selectieprocedure.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Floor Buckens van het secretariaat. Er is desgewenst enige achtergrondinformatie beschikbaar.
Sollicitaties kunnen met CV gestuurd worden aan:
‘NBPO bestuur’ via secretaris@nbpo.nl.
De uiterste sollicitatiedatum is 14 februari.
webdesign development

Waar bent u naar op zoek?