Aanmelden voor het lidmaatschap

Als je aspirant-lid bent en dit graag wilt omzetten naar een lidmaatschap, dan kun je een verzoek tot omzetting indienen. Je dient te voldoen aan de toelatingseisen en het competentieprofiel.

Het aanmelden gaat in vier stappen

1. Log eerst in (mocht je nog niet ingelogd zijn).
2. Vul de gegevens in.
3. Verzend het formulier.
4. Verstuur alle bijlagen via WeTransfer naar info@nbpo.nl

* verplicht veld

Let op: de gevraagde bijlagen graag via WeTransfer naar info@nbpo.nl versturen o.v.v. ‘aanmelding lidmaatschap NBPO’, je voor- en achternaam en telefoonnummer.

Omdat de documenten persoonsgegevens bevatten, raden wij je aan de bijlagen voor verzending te versleutelen. Lees hier meer over op: veiliginternetten.nl

Omzettingsformulier lidmaatschap

Ik wil mijn aspirant-lidmaatschap omzetten naar een NBPO-lidmaatschap:


Opleiding en ervaring


Professionele instelling


Professionele en persoonlijke ontwikkeling


Stap 1b: Gedragscode

als (aspirant-)lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers:

 • het beroep van Professional Organizer zorgvuldig en professioneel uit te oefenen met respect voor de belangen van mijn cliënten en het aanzien van mijn beroepsgroep;
 • informatie van en over cliënten, de opdracht en de uitvoering geheim te houden met uitzondering van de situaties waarin:
  • de cliënt mij ten aanzien van bepaalde informatie hiervan ontslaat;
  • ik informatie anonimiseer en deel met het oog op kennisvergaring;
  • zwaarwegende belangen mij van mijn geheimhoudingsplicht ontheffen;
 • het intellectuele eigendom en de bijbehorende rechten van anderen te respecteren en materiaal of methodes niet zonder toestemming van de rechthebbende te gebruiken;
 • te werken aan mijn verdere ontwikkeling als Professional Organizer.


Verklaring van Waarheid

Download hier het formulier voor de Verklaring van Waarheid.

Onderteken het formulier, scan het in en voeg het toe als bijlage als je de aanvraag verzendt.


Gevraagde bijlagen

 • je curriculum vitae
 • een overzicht van je klantcontacturen
 • een ondertekende Verklaring van Waarheid

Indien van toepassing:

 • een deelnamebewijs van een relevante opleiding professional organizing
 • een KvK-uittreksel (niet ouder dan 1 jaar)