Aanmelden voor het lidmaatschap

Als je aspirant-lid bent en dit graag wilt omzetten naar een lidmaatschap, dan kun je een verzoek tot omzetting indienen. Je dient te voldoen aan de toelatingseisen en het competentieprofiel.

Het aanmelden gaat in vier stappen

Stap 1: online formulier invullen
1a) Persoonsgegevens
1b) Gedragscode
1c) Verklaring van Waarheid

Stap 2: versturen bijlagen naar info@nbpo.nl via WeTransfer  

 • je curriculum vitae
 • een overzicht van je klantcontacturen
 • een ondertekende Verklaring van Waarheid

En indien van toepassing:

 • een deelnamebewijs van een relevante opleiding professional organizing
 • een KvK-uittreksel (niet ouder dan 1 jaar)

* verplicht veld

Stap 1a: Persoonsgegevens

Ik wil mijn aspirant-lidmaatschap omzetten naar een NBPO-lidmaatschap:


Opleiding en ervaring


Professionele instelling


Professionele en persoonlijke ontwikkeling


Stap 1b: Gedragscode

Ik verklaar als aspirant-lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers:

 • het beroep van Professional Organizer zorgvuldig en professioneel uit te oefenen met respect voor de belangen van mijn cliënten en het aanzien van mijn beroepsgroep;
 • informatie van en over cliënten, de opdracht en de uitvoering geheim te houden met uitzondering van de situaties waarin:
  • de cliënt mij ten aanzien van bepaalde informatie hiervan ontslaat;
  • ik informatie anonimiseer en deel met het oog op kennisvergaring;
  • zwaarwegende belangen mij van mijn geheimhoudingsplicht ontheffen;
 • het intellectuele eigendom en de bijbehorende rechten van anderen te respecteren en materiaal of methodes niet zonder toestemming van de rechthebbende te gebruiken;
 • te werken aan mijn verdere ontwikkeling als Professional Organizer.


Stap 1c: Verklaring van Waarheid

Ik verklaar dat de gegevens in dit aanvraagformulier naar waarheid zijn ingevuld en dat ook de bijlagen die ik aanlever de werkelijkheid weergeven. Tevens verklaar ik:

 • in aanleg te beschikken over de noodzakelijke vaardigheden, competenties en kennis zoals beschreven in het basisprofiel Professional Organizer;
 • te voldoen aan de eisen voor het aspirant-lidmaatschap;
 • bereid te zijn zich in te zetten voor de vereniging en op collegiale wijze samen te werken met de andere leden;
 • zich te conformeren aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging alsmede de Beroepscode.

Aldus naar waarheid ingevuld:

Stap 2

Nadat je je via bovenstaand formulier hebt aangemeld, verzoeken wij je de volgende stukken aan te leveren:

 • je curriculum vitae
 • een overzicht van je klantcontacturen
 • een ondertekende Verklaring van Waarheid

Indien van toepassing:

 • een deelnamebewijs van een relevante opleiding professional organizing
 • een KvK-uittreksel (niet ouder dan 1 jaar)
 •  

Let op: de gevraagde bijlagen graag via WeTransfer naar info@nbpo.nl versturen o.v.v. ‘aanmelding lidmaatschap NBPO’, je voor- en achternaam en telefoonnummer.

Omdat de documenten persoonsgegevens bevatten, raden wij je aan de bijlagen voor verzending te versleutelen. Lees hier meer over op: veiliginternetten.nl